ankara özel ambulans

Ambulanslar, hasta ve /veya yarılı taşımaya uygun özel ekip ve ekipmanlarıyla donatılmış, hastane dışından olay yerinden hastaneye kendine özgü uyarıcı sistemleri ve haberleşme ekipmanları bulunduran özelleştirilmiş araçlardır. Ambulanslar yasa ve yönetmeliklerle sınıflandırılmış ve standartlar oluşturulmaya çalışılmıştır. Ambulanslarda hasta ve yaralılara temel ve ileri yaşam desteğinin sağlanabilmesi için ekipmanlar ve acil ilaçlar bulunur. Tarihte ilk ambulanslar savaş meydanındaki yaralı askerleri taşımak için kullanılmıştır. Bu amaçla ilk kez malaga kentini ele geçirmek için İspanyollar tarafından kullanılmıştır. Ambulansların tarihsel gelişiminde savaşların önemi etkileri olmuştur.

Hasta Nakil ambulansı, acil yardım, hasta nakli, yoğum bakım, özel donanım vb. gibi ekipmanların haricinde, nakil esnasında normal şartlarda tıbbi müdahale gerektirmeyen hastaların, sağlık kuruluşlarına veya sağlık kuruluşlarından evlerine götürülmesini amacıyla kullanılan araçlardır.